Ел Контрол - Начало
 
 
Лукойл
Обект:
Реконструкция и модернизация на Главна понижаваща подстанция-2 (ГПП-2) 110/15,75/6,3 kV на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Възложител:
Договорът е възложен от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на кабели 6 kV от първи и втори фидер за подстанция 6,3/0,4 kV №220ВН на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургс” АД

Възложител:
Договорът е възложен от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Разработване и реализация на проект за замяна на прекъсвачи и разединители в Нефтобаза ЗРУ 20 kV, ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Възложител:
Договорът е възложен от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214 самостоятелно от ГПП-2 ЗРУ 6 kV първа и втора секция

Възложител:
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция и модернизация на комплексна разпределителна уредба (КРУ) 6 kV в подстанция 209

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция на външно електрозахранване на подстанция 208 ВН

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция на п-ст 209А и изместване захранването на действащи съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на кабелни естакади, мачтово осветление и ремонтни табла в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Проектиране, доставка на оборудване за подстанция 6 kV, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, пуск, наладка – в НТ Росенец към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на маломаслени измервателни трансформатори в ЗРУ 110 kV в ГПП-2 и въвеждане в експлоатация в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Монтаж на електрообогреви вместо съществуващия обогрев с пара в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи