Ел Контрол - Начало
 
 
Първомай
Обект:
Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV

Възложител:
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Статус:
изпълнен /2008

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на ІI-ра секция на ОРУ 110 КV

Възложител:
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи