Ел Контрол - Начало
 
 
Пазарджик
Обект:
Електромонтажни и КИП и А дейности по изграждане на инсталация за грубо почистване на вторична хартия в с. Главиница, общ. Пазарджик

Възложител:
Екобулхарт ЕООД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция "Алеко" 220/110 кV – Рехабилитация на ОРУ 220 кV”, гр. Пазарджик

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест”

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи