Ел Контрол - Начало
 
 
Пирдоп
Обект:
Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”

Възложител:
Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България

Статус:
изпълнен /2012

към обекта изпълнени текущи