Ел Контрол - Начало
 
 
Плевен
Обект:
Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст "Плевен-1" - комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, доставка на съоръжения, монтаж и въвеждане в експоатация

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи