Ел Контрол - Начало
 
 
Пловдив
Обект:
Присъединение на п/ст "Прослав" 110/20 kV, гр. Пловдив към ЕЕС – ІІ етап – монтажни работи

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Статус:
изпълнен /2007

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Демонтажни работи в ОРУ 400kV на п/ст "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV, гр. Пловдив

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция на подстанция "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV – Реконструкция и разширение на ОРУ 400 КV, гр. Пловдив

Възложител:
SIEMENS A.G., Germany (Сименс - Германия)

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Строително-монтажни работи в пласментно-снабдителна база (ПСБ) "Пловдив", подмяна на вакуумен прекъсвач 20kV

Възложител:
ПМУ АД - Бургас

Статус:
изпълнен /2007

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
текущ /2007

към обекта изпълнени текущи