Ел Контрол - Начало
 
 
Раднево
Обект:
„Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3" на "Мини Марица-изток" ЕАД

Възложител:
Договорът е възложен от Сименс ЕООД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV и силови разединители 110 kV

Възложител:
"Мини Марица изток" ЕАД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Доставка, монтаж, наладка и пуск на електрическо оборудване за компенсиране реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“

Възложител:
Сименс ЕООД

Статус:
изпълнен /2017

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север"

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Статус:
изпълнен /2017

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1”

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Статус:
изпълнен /2017

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на полустационарна подстанция "Староселец №1" 20/6 кV в Рудник "Трояново-1"

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Статус:
изпълнен /2002

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция на подстанция 110/6.3 kV №2Б

Възложител:
Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Статус:
изпълнен /2012

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция №7 110/20/6 кV – Реконструкция ОРУ 110 кV Реконструкция извод 110 кV „Байкал” и реконструкция извод 110 кV „Детелина” /Сотиров/

Възложител:
Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Статус:
изпълнен /2011

към обекта изпълнени текущи


Обект:
“Строителни и монтажни работи (СМР) на обект: Рудник „Трояново – север”; подобект: Подстанция 110/20/6 kV „Източна”

Възложител:
Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Статус:
изпълнен /2012

към обекта изпълнени текущи