Ел Контрол - Начало
 
 
Мизия
Обект:
Обект Подстанция “МИЗИЯ” 400/220/110 кV – Реконструкция на ОРУ 400, 220 и 110 кV

Възложител:
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи