Ел Контрол - Начало
 
 
София
Обект:
Система за телеуправление и телесигнализация СКАДА ( SCADA) на осем гари, три основни секционни поста (ОСП) и две тягови подстанции (ТП) - ТП Волуяк и ТП Алдомировци в ЖП участъка София-Калотина (запад)

Възложител:
Енергоремонт Холдинг АД

Статус:
изпълнен /2011

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Строително-монтажни работи в пласментно-снабдителна база (ПСБ) "Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен"

Възложител:
ПМУ АД - Бургас

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
текущ /2007

към обекта изпълнени текущи