Ел Контрол - Начало
 
 
Стара Загора
Обект:
Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Възложител:
Тролейбусни превози ЕООД, Стара Загора

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция "Зора" 110/10кV – гр. Стара Загора: Реконструкция на уредба 10 кV и монтажни работи с пускане в експлоатация

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Статус:
изпълнен /2003

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на прекъсвач 20кV за магистрална помпа в ПСБ Стара Загора

Възложител:
Лукойл Нефтохим Бургас АД

Статус:
изпълнен /2004

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка на табло управление на технологичен процес

Възложител:
Бисер Олива АД, Стара Загора

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на командни шкафове ОРУ 110kV, подстанция "Самара"

Възложител:
НЕК-ЕАД "Електроснабдяване" Стара Загора

Статус:
изпълнен /1999

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на релейни защити ЗРУ 20kV подстанция "К. Ганчев"

Възложител:
НЕК-ЕАД "Електроснабдяване" Стара Загора

Статус:
изпълнен /1999

към обекта изпълнени текущи


Обект:
АСДУ подстанции "Зора", "Загорка" и "Самара"

Възложител:
НЕК-ЕАД "Електроснабдяване" Стара Загора

Статус:
изпълнен /2000

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ошиновка 110kV - подстанция "Траяна"

Възложител:
НЕК-ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" Електропреносен район Стара Загора

Статус:
изпълнен /2004

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи