Ел Контрол - Начало
 
 
Строево
Обект:
Доставка и монтаж на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV за пелетизираща фабрика

Възложител:
"Биомас Дистрибюшън" ЕООД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Складово-производствен корпус към Предприятие за производство на пелети „БИОМАС ДИСТРИБЮШЪН“

Възложител:
"Биомас Дистрибюшън" ЕООД

Статус:
изпълнен /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево

Възложител:
Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания

Статус:
текущ /2014

към обекта изпълнени текущи