Ел Контрол - Начало
 
 
Строево
Обект:
Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево

Възложител:
Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания

Статус:
текущ /2014

към обекта изпълнени текущи