Ел Контрол - Начало
 
 
Суворово
Обект:
Изграждане на подстанция "Суворово" 110/20 кV във връзка с изграждането на Ветропарк Суворово

Възложител:
Ибердрола инхениерия и конструксион, С.А. Клон България

Статус:
изпълнен /2011

към обекта изпълнени текущи