Ел Контрол - Начало
 
 
ТЕЦ Марица Изток 1
Обект:
Доставка на електроматериали и електромонтажни работи в ТЕЦ Марица Изток 1

Възложител:
Ей и Ес 3С Марица Изток 1 ЕООД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Електромонтаж на Насипообразувател / Изгребвач - част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток 1

Възложител:
Сандвик България ЕООД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на ел. частта на електрофилтри на блокове 1 и 2 в ТЕЦ Марица Изток 1

Възложител:
Алстом България ЕООД

Статус:
изпълнен /2010

към обекта изпълнени текущи