Ел Контрол - Начало
 
 
ТЕЦ Марица Изток 2
Обект:
Изграждане на поле №18 към ОРУ 220кV в подстанция ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД

Статус:
изпълнен /1999

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица Изток 2" – първична и вторична комутация

Възложител:
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД

Статус:
изпълнен /1999

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Статус:
изпълнен /2000

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany (АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия) и Консорциум ИНА/СХУ, Германия

Статус:
изпълнен /2001

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Пълен инженеринг на инсталация - осветление и контакти в Гипсово-обезводняващ цех към Сяроочистваща инсталация, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany (АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия)

Статус:
изпълнен /2003

към обекта изпълнени текущи


Обект:
ТЕЦ "Марица Изток 2" – Рехабилитация на ОРУ 400 KV

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Статус:
изпълнен /2005

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Пълен инженеринг за подмяна на електрооборудването на КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на магистрален тръбен лентов транспортьор №2 – ТЕЦ Марица Изток 2

Възложител:
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
текущ /2007

към обекта изпълнени текущи