Ел Контрол - Начало
 
 
ТЕЦ Марица Изток 3
Обект:
Поддръжка на осветителни инсталации на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Възложител:
Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала Контур Глобал Марица Изток 3

Възложител:
Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Поддръжка на осветителни инсталации на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Възложител:
Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3

Възложител:
КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2017

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица Изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Статус:
изпълнен /2003

към обекта изпълнени текущи


Обект:
ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 2

Възложител:
Consortium DSD Dillinger Stahlbau GmbH /RWE Industrie-Losungen GmbH (Консорциум ДСД/ РВЕ)

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Рехабилитация на ОРУ 220 кV към ТЕЦ "Марица Изток 3" – ІІ етап: Подмяна на разединители и прекъсвачи

Възложител:
НЕК - ЕАД Предприятие “Мрежи Високо Напрежение” - София

Статус:
изпълнен /2004

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на кабелни пътища и полагане на силови кабели за захранване на Сяроочистваща инсталация (СОИ) за блокове 1, 2, 3 и 4 на територията на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Възложител:
SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S – Turkey (Сименс - Турция)

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи


Обект:
ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 1

Възложител:
Енел Продуционе С.п.А - клон България

Статус:
изпълнен /2007

към обекта изпълнени текущи


Обект:
ТЕЦ "Марица Изток 3" - Рехабилитация на Блок 4

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест”

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на осветителна система за буферно езеро в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Възложител:
Енел Продуционе С.п.А - Клон България

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Доставка на електрооборудване, проектни и монтажни работи във връзка с присъединяване на противопожарна система към маслено стопанство и цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Възложител:
Е и З Индустрие Льозунген ГмбХ

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Рехабилитация на блокове 3 и 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" – част електро

Възложител:
Енел Продуционе С.п.А - клон България

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Проектиране, монтаж и пуск на контролно-измервателно и ел. оборудване – цех въглеподаване, ТЕЦ "Енел Марица Изток 3”

Възложител:
Енел Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Демонтаж, проектиране, изграждане и пуск на електрическо и контролно измервателно оборудване в цех Въглеподаване, ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Възложител:
Енел Марица Изток 3 АД

Статус:
изпълнен /2011

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи