Ел Контрол - Начало
 
 
Сервиз за промишлена електроника

Сервизът за промишлена електроника извършва поддръжка, ремонт, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронни устройства, използвани в промишлеността. Провеждат се обучения на електротехнически обслужващ персонал за запознаване с устройствата и тяхната безопасна експлоатация.

От 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ е лицензиран сервизен партньор на АВВ и е единственият за България сервиз, притежаващ правата да инсталира и ремонтира честотни задвижвания от най-популярните серии на АВВ: инвертори ACS550, ACS800 и правотокови задвижвания DCS500, DCS800.

Обслужването се извършва от електроинженери, преминали обучение в Университетите на АББ във Финландия и Германия.


HyperLink


Сервиз на оборудване ниско и средно напрежение на АВВ

Изпълняваме сервизна дейност на прекъсвачи средно и ниско напрежение, намиращи се в експлоатация.
Специалистите ни са преминали обучение в производствените фабрики на АББ в Италия.


HyperLinkСервизът за промишлена електроника извършва:

Обхват на обслужваните устройства ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ И ПРАВОТОКОВИ ЗАДВИЖВАНИЯ
 • Индустриални честотни инвертори за асинхронни и синхронни електродвигатели ниско напрежение. Номинални напрежения на електродвигателите 220V, 380V, 500V и 690V;
 • Правотокови задвижвания ниско напрежение;
 • Изходна мощност до 5600kW;
 • Инвертори с рекупериране на енергия в захранващата мрежа;
 • Модули за динамично спиране.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на обслужваните устройства КОМПЛЕКТНИ МОДУЛНИ ЗАДВИЖВАНИЯ
 • Комплектни електрозадвижвания за промишлени механизми;
 • Сервоуправления за правотокови, безколекторни, синхронни и асинхронни електродвигатели с обратни връзки по път, скорост, въртящ момент.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на обслужваните устройства СОФТСТАРТЕРИ
 • Стартери за плавен пуск на асинхронни електродвигатели.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на обслужваните устройства УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ ИЗПРАВИТЕЛИ
 • Управляеми изправители за правотокови електродвигатели;
 • Управляеми изправители за електрогалванични вани;
 • Управляеми изправители за регулиране възбуждането на генератори;
 • Неуправляеми изправители за захранване оперативни вериги на прав ток.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на обслужваните устройства СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ
 • Стабилизирани импулсни захранвания за промишлена апаратура;
 • Регулируеми лабораторни захранвания.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на дейностите РЕМОНТ
 • Ремонтните дейности се извършват от мобилна група на територията на промишлените предприятия или в сервиза за промишлена електроника в базата на Ел Контрол ЕООД град Стара Загора;
 • В сервиза работят висококвалифицирани специалисти, които редовно посещават фирмени курсове за запознаване с новите серии устройства;
 • Разполагаме със зала изградена в съответствие с изискванията за работа с чувствителни на електростатично разреждане (ESD) електронни елементи. Сервиза е обурудван със съвременни технически средства за диагностика и ремонт. Използва се оригинален софтуер за прецизна диагностика и анализ на причините за възникване на авариите;
 • Използват се оригинални резервни части и електронни елементи, като за това се ползва логистичната подкрепа на водещи производители на промишлена електроника.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на дейностите ОБСЛУЖВАНЕ
 • Предлага се периодично техническо обслужване на работещи устройства съгласно предписанията и графика на производителя;
 • Доставка и подмяна на частите с изтекъл експлоатационен период;
 • Контрол върху околната среда и състоянието на периферните устройства;
 • Предписание на мероприятията необходими за осигуряване на безотказна и дълга експлоатация.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на дейностите ИНСТАЛИРАНЕ

Специалистите на сервиза предлагат въвеждане в експлоатация на нови устройства, което включва:

 • Проверка за съответствие на избраното място на монтаж с изискванията за условията на околната среда;
 • Проверка параметрите на електрическото захранване и електрическата инсталация;
 • Свързване и параметризиране;
 • Пуск и настройка.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе

Обхват на дейностите ОБУЧЕНИЕ
 • Предлага се обучение на експлоатационния персонал, чрез организиране на индивидуални и групови курсове за запознаване с техническите възможности и правилата за безопасна експлоатация.
  Обучения се организират на територията на промишлените предприятия и в базата на Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Сервиз за промишлена електроника - брошура горе