Ел Контрол - Начало
 
 
SIMATIC Сензори безконтактни датчици
Серията BERO предлага четири варианта на безконтактни датчици за решаване на различни задачи в областта на автоматизацията на технологичните процеси.