Ел Контрол - Начало
 
 
BETA уреди за защита и контрол
BETA устройствата покриват всички аспекти, касаещи сигурността на една електрическа верига - предпазители, миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, защити от пренапрежения и аксесоари. Пълен набор от устройства за управление, комутация, сигнализация и мониторинг.