Ел Контрол - Начало
 
 
Отверка
Подсъединяването на гъвкави проводници и на такива с малко сечение към триредовите пружинни клеми на WAGO с помощта на отверка се осъществява по-лесно. За процеса на свързване може да се използва и обикновена отверка, подобна на оригиналната CAGE CLAMP®. Разкачването на проводници също може да се извърши със стандартна отверка, както и с оригинална CAGE CLAMP®.