Свободни позиции в Ел Контрол ЕООД - Електромонтажник, Шофьор категория Д, Сервизен техник и Строителен техник / инженер

Кариери


ЕЛ КОНТРОЛ обявява следните свободни работни позиции:

Кандидатствай

Електромонтажник

Задължения и отговорности:

Изграждане на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на табла, изграждане на заземителен контур. Работа на строителни обекти, месторабота Стара Загора.

Изисквания за образование, квалификация, стаж и личностни качества:

 1. Средно-техническо образование
 2. Опит на подобна длъжност минимум 1 година
 3. Предимство имат кандидатите със свидетелство за правоспособност като заварчик
 4. Работа в строително-монтажна бригада
 5. Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип

Ние Ви предлагаме:

 1. Работа в съвременна, успешна компания
 2. Възможност за добра професионална реализация
 3. Коректно заплащане
Кандидатствай

Шофьор категория Д

Задължения и отговорности:

Управление на фирмени автобуси и микробуси за превоз на работен персонал до строителни обекти в страната. Познаване и спазване на всички нормативни изисквания, свързани с управление на МПС и превоз на пътници. Изрядно водене на изискуемата документация. Изпълнение на допълнителни работни задачи на строителни обекти.

Изисквания за квалификация, стаж и личностни качества:

 1. Правоспособност за управление на МПС, категория D
 2. Карта за квалификация на водача - професионална компетентност, категория D
 3. Дигитална карта за тахограф
 4. Свидетелство за психическа пригодност
 5. Опит на тази длъжност
 6. Предимство имат кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС кат. С и строителна механизация (мотокар, автовишка, автокран).
 7. Качества на кандидата: отговорен, лоялен и коректен при изпълнение на поставените задачи, неконфликтен.

Ние Ви предлагаме:

 1. Работа в съвременна фирма с поддържан автопарк и механизация
 2. Коректно заплащане
 3. Възможност за добра професионална реализация
Кандидатствай

Сервизен техник

Задължения и отговорности:

 1. Техническа поддръжка, диагностика и ремонт на силови електронни преобразуватели.
 2. Пусконаладка на системи за електрозадвижване.
 3. Инженеринг и изработване на техническа документация.
 4. Електромонтажни работи на обекти на фирмата

Изисквания за образование, квалификация, стаж и личностни качества:

 1. Висше техническо образование, степен „Магистър” по специалност: „Електорзадвижване и автоматизация“ или „Промишлена електроника”
 2. Владеене на технически английски език
 3. Компютърна грамотност
 4. Свидетелство за правоуправление на МПС, категория В.
 5. Качества: Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 1. Работа в съвременна, успешна компания
 2. Възможност за добра професионална реализация
 3. Коректно заплащане
Кандидатствай

Строителен техник / инженер

Задължения и отговорности:

 1. Ръководи строителни обекти, като организира и следи за изпълнението на СМР, възлага работни задачи на членовете на бригадата. Познава и прилага разпоредбите на строителното законодателство и изискванията за безопасност и здраве при работа.
 2. Прецизно и ежедневно води строителна документация.
 3. Контролира доставките на строителни материали на обекта и носи материална отговорност за поверените му активи.
 4. Отчита изпълнената работата пред фирменото ръководство.
 5. Подготвя и оформя офертни предложения за извършване на СМР.

Изисквания за образование, квалификация, стаж и личностни качества:

 1. Строително образование – квалификация строителен техник или строителен инженер;
 2. Стаж на подобна позиция – минимум 3 години;
 3. Компютърна грамотност – MS Office;
 4. Работа с Building Manager е предимство;
 5. Ползване на английски език е предимство;
 6. Отговорност към поставените задачи, лоялност, комуникативност, енергичност, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

 1. Работа в съвременна успешна компания
 2. Възможност за добра професионална реализация
 3. Коректно заплащане.