Детайли за новината

Новини


Новини 03.2014

Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работите по проекта електроцентрала „Карлово Биомас” през месец март 2014.

Изграждането на електроцентрала „Карлово Биомас”, която ще произвежда ел. Енергия чрез преработка на биомаса, стартира през 2012 година. Обектът се намира в землището на с. Строево, обл. Пловдив. Съоръжението на стойност 20 млн. Евро заема площ от двадесет декара и е с планирана мощност 5 мегавата.


Полезни връзки