Електромонтаж

 

electrical installation

 

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява електромонтажни, ремонтни и пусково-наладъчни дейности в електрически уредби – високо, средно и ниско напрежение (ВН, СрН и НН):

  • Монтаж на съоръжения първична комутация – прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби.
  • Монтаж на съоръжения вторична комутация – командни и релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене.
  • Подмяна на уредби СрН и НН.
  • Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни системи, заземителни и мълниезащитни инсталации.
  • Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.
  • Пусково-наладъчни работи.