Проектиране

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с екип от квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. Работим със специализирани софтуерни програмни продукти E-Plan P8 Professional, AUTOCAD и съвременно компютърно оборудване.

Изготвяме проекти по задания за вторична комутация на електрически уредби.

Предлагаме проектиране на ел. табла по задание на клиента.

Проектираме и изработваме следните видове табла:

  • Разпределителни табла;
  • Сградни табла;
  • Табла за релейни защити;
  • ККУ (комплектни кондензаторни уредби);
  • Табла за автоматизация;
  • Електромерни табла;
  • Командни табла;
  • АВР (автоматично включване на резервата) на ниско напрежение с контролери.