Електрозащитни средства

Област на контрол 

Електрозащитни средства: изолиращи щанги - манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, диелектрически килимчета, пътеки

Обхват на контрола по параметър

  • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

 

 

Акредитация          Заявка