Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши

Област на контрол 

Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши

Обхват на контрола по параметър

  • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка

 

 

Акредитация          Заявка