Кабели и кабелни линии до 20 kV

Област на контрол 

Кабели и кабелни линии до 20 kV

Обхват на контрола по параметър

  • Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение

 

 

Акредитация          Заявка