Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV

Област на контрол 

Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV

Обхват на контрола по параметър

  • Активно съпротивление на намотките;
  • Коефициент на трансформация;
  • Полярност на намотките

 

 

Акредитация          Заявка