Жалби и възражения

Всеки клиент и потребител на услугите на ОКС при ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД може да подаде писмена жалба или възражение на място в седалището на фирмата. Жалбите или възраженията се разглеждат в едноседмичен срок от датата на постъпването им, съгласно системата за управление на ОКС. Писмен отговор се дава на лицето или организацията, внесли жалбата или възражението, съгласно ПКОК 15.01.06 – 2013.