Електромерни табла

Произвеждаме електромерни табла, съобразени и съгласувани с изискванията на Електроенергиен системен оператор ЕАД.