Разпределителни табла

Предназначени за разпределение на електрическата енергия с ниско напрежение в индустрията, обществени и жилищни сгради и др. В зависимост от начина на монтаж, могат да бъдат стенни (за монтаж на стена или за вграждане), или стоящи шкафове (едностранно или двустранно обслужваеми). Степени на защита: IP30(31), IP40(41), IP55, IP65. Използват се фабрични кутии или шкафове (метални, пластмасови, полиестерни), които се асемблират, оборудват и опроводяват с комутационна и защитна апаратура на фирмите ABB, SIEMENS, Schneider Electric, или други, съгласно конкретния проект. Могат да бъдат изработени както във вариант с монтажна плоча, така и във вариант със защитни лицеви панели, с изнесени ръкохватки/палци за апаратурата.

Разновидности:

  • Силови електроразпределителни табла – за приложение в индустрията, както и за главни разпределителни табла в обществени сгради. Възможно е изпълнение във всички форми на вътрешно разделяне; възможен е монтаж на фиксирани, щепселни или изваждаеми прекъсвачи.
  • Табла за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали и подстанции.
  • Модулни разпределителни табла - за приложение предимно в офисни и жилищни сгради, или като под-разпределителни табла в промишлеността.