Табла за автоматизация

Предназначени са изграждане на системи за сградна и индустриална автоматизация.

Могат да бъдат свободно стоящи или стенни. В тях се разполагат основно контролери и прилежащо към тях оборудване – контролни панели, входно-изходни модули, устройства за управление и сигнализация.