Метални конструкции

Произвеждаме метални конструкции – кабелоносачи, рамки за ел. табла и рамки за комплектни разпределителни уредби. Материалът, от който се изработват, е черно желязо с допълнителна обработка двукратно грундиране и еднократно боядисване. Антикорозионното покритие по желание на клиента може да бъде студено или горещо поцинковане. Конструкциите се изработват от квалифициран персонал, притежаващ необходимата правоспособност по заваряване.