Сертифициран сервизен партньор на ABB

  • Ремонт;
  • Пуско-наладка;
  • Превантивно обслужване;
  • Обучение;
  • Микрозадвижвания за устройства - ACS55, ACS150;
  • Машинни задвижвания за устройства - ACS355;
  • Задвижвания за обща употреба за устройства - ACS550-01, ACS550-02;
  • Индустриални задвижвания за устройства - ACS800-01, ACS800-02, ACS800-04, ACS800-11, ACS800-31, ACS800 мултизадвижвания с въздушно охлаждане;
  • Правотокови задвижвания за устройства - DCS800;
  • Честотни задвижвания средно напрежение за устройства - ACS2000.