Превантивно техническо обслужване

  • Периодично техническо обслужване на работещи устройства, съгласно препоръките на производителя за превантивна техническа експлоатация.
  • Доставка и подмяна на частите с изтекъл експлоатационен период.
  • Контрол върху околната среда и състоянието на периферните устройства.
  • Предписание на мероприятията, необходими за осигуряване на безотказна и дълга експлоатация.

 

 

Брошура