Инсталиране на електронни устройства

Предлага се въвеждане в експлоатация на нови устройства, което включва:

  • Проверка за съответствие на избраното място на монтаж с изискванията за условията на околната среда;
  • Проверка параметрите на електрическото захранване и електрическата инсталация;
  • Свързване и параметризиране;
  • Пуск и настройка.

 

 

Брошура