ЕЛ КОНТРОЛ – ГЕРМАНИЯ

 

El Kontrol GmbH., със седалище в Мюнхен, Германия, е основана като логично продължение на „Ел Контрол“ ЕООД, за западноевропейския пазар. Следвайки нашата стратегия за бизнес развитие, от 2016 година изпълняваме проекти извън България. Създадохме Ел Контрол – Германия, за да бъдем по-близо до нашите клиенти в Западна Европа и да предложим бързо и ефективно изпълнение на възложените дейности. Фирмата е регистрирана в Немската занаятчийска камара, Мюнхен – Handwerkskammer München. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ EL KONTROL GmbH.