ЕЛEKТРОМОНТЬОР - ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ

Описание на работната позиция:

Разбиране и работа с електрически схеми, монтаж на ел. оборудване, подсъединяване на силови и контролни кабели, изграждане и монтаж на кабелни лавици.

Работата се изпълнява на строителни обекти, в електро-монтажна бригада.

Описание на търсения кандидат:

Завършено електротехническо образование.

Опит на подобна работна позиция.

Предимство имат кандидатите, ползващи английски език.

Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ