ШОФЬОР КАТЕГОРИЯ „С“

Описание на работната позиция:

Управлява на фирмени товарни автомобили.

Познава и спазва всички нормативни изисквания, свързани с управление на МПС и превоз на товари.

Изрядно води изискуемата документация. Изпълнява допълнителни работни задачи на строителния обект.

Описание на търсения кандидат:

Завършено средно-техническо образование.

Правоспособност – Шофьор категория С.

Карта за квалификация на водача - професионална компетентност, категория С.

Дигитална карта за тахограф.

Свидетелство за психическа пригодност.

Опит на тази работна позиция.

Качества на кандидата: отговорен, лоялен и коректен при изпълнение на поставените задачи, неконфликтен.

Предимство имат кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС кат. D и строителна механизация (мотокар, автовишка, автокран).

Ние Ви предлагаме:

Работа на пълен работен ден в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане професионалната квалификация.

Предоставената информация се ползва, във връзка с подбор на кандидати по обявената работна позиция.


КАНДИДАТСТВАЙ