ЕЛ КОНТРОЛ обявява следните свободни работни позиции:

 

ПРОЕКТАНТ ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ

Описание на работната позиция:

Изготвя и оформя проектна документация по част Първична комутация и част Вторична комутация.

Участва в подготовката на офертна и тръжна документация.

Описание на търсения кандидат:

Висше електротехническо образование.

Проектантска правоспособност.

Безупречна работа с AutoCad и MS Office.

Свободно владеене на английски език.

Стаж на подобна позиция – минимум 3 години.

Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Добра професионална реализация и възможност за повишаване на квалификацията.

Предоставената информация се ползва, във връзка с подбор на кандидати по обявената работна позиция.


КАНДИДАТСТВАЙ

СТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК

Описание на работната позиция:

Работа в строителна бригада. Извършване на строителни дейности – направа на кофраж, монтаж на арматура, полагане на бетон, зидария.

Извършване на довършителни работи – гипсокартон, шпакловка, зидария, боя, плочки, изолация, топлоизолация и др.

Описание на търсения кандидат:

Предишен опит в изпълнение на изброените строителни дейности.

Добро здравословно състояние.

Чисто съдебно минало.

Дисциплинираност, коректност, отговорност при изпълнение на поставените задачи.

Ние Ви предлагаме:

Работа на пълен работен ден в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.

Предоставената информация се ползва, във връзка с подбор на кандидати по обявената работна позиция.


КАНДИДАТСТВАЙ

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО

Описание на работната позиция:

Ръководи строителни обекти, като организира и следи за изпълнението на СМР, възлага работни задачи на членовете на бригадата.
Прецизно и ежедневно води строителна документация. Познава детайлно разпоредбите на строителното законодателство и изискванията за безопасност и здраве при работа.
Контролира доставките на строителни материали на обекта и носи материална отговорност за поверените му активи.
Отчита изпълнената работата пред фирменото ръководство.
Подготвя и оформя офертни предложения за извършване на СМР.
Работата се изпълнява на строителни обекти, в електро-монтажна бригада.

Описание на търсения кандидат:

Завършено строително образование – квалификация строителен техник или строителен инженер.
Стаж на подобна позиция – минимум 5 години.
Компютърна грамотност – MS Office.
Работа със строителен софтуер Building Manager е предимство.
Ползване на английски език е предимство.
Отговорност към поставените задачи, лоялност, комуникативност, енергичност, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.
Дългосрочни трудови ангажименти.
Коректност в трудовите отношения.
Съвременна работна среда и условия на труд, съобразени с нормативните изисквания.
Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

СЪТРУДНИК КЪМ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Описание на работната позиция:

Контрол на електрически величини, включително: оглед на обекта, подлежащ на контрол; оценка на съответствието на контролираните величини; документално оформяне на сертификати за извършения контрол.
Води документация на Орган за контрол от вид „С”, следи за актуалност съгласно приложимите стандарти на съответствие, осъществява кореспонденция с акредитиращия орган.
Отговаря и следи за състоянието на използваното оборудване.

Описание на търсения кандидат:

Завършено средно специално или висше образование - електротехническа специалност.
Компютърна грамотност MS Office, Internet.
Свидетелство за правоуправление на МПС, категория В.
Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.
Ползване на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.
Дългосрочни трудови ангажименти.
Съвременна работна среда и условия на труд, съобразени с нормативните изисквания Коректност в трудовите отношения.
Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ

Описание на работната позиция:

Инженер „Автоматизация“ изготвя и реализира проекти част "КИП и А. Професионалните умения включват също програмиране на контролери, разработване и реализиране на SCADA системи, развойна дейност. Представя дейността на Отдел „Автоматизация“ пред клиенти на фирмата.

Описание на търсения кандидат:

Завършено висше техническо образование, специалност електроника или автоматика.
Познаване и натрупан опит в програмирането на PLC и SCADA - минимум 3 години.
Предимство е познаването и опитът в програмиране на контролери SIMATIC.
Добро владеене на технически английски език.
Шофьор, категория В.
Изпълнява поставените задачи отговорно и прецизно, умее оптимално да разпределя текущите дейности, комуникативен и приветлив.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.
Дългосрочни трудови ангажименти.
Поддържана материална база, съвременна работна среда и условия на труд, съобразени с нормативните изисквания.
Коректност в трудовите отношения.
Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

ИНЖЕНЕР ПЛАНИРАНЕ

Описание на работната позиция:

Предоставяме Ви възможността да се присъедините към нашия екип на позицията ИНЖЕНЕР ПЛАНИРАНЕ. Ваша основна роля ще бъде подобряване ефективността на основните дейности, чрез планиране на работните ресурси, използвайки MS Project.

Вашите отговорности:

Осъществява ефективно планиране на ресурсите, необходими за изпълнение на възложени проекти и поръчки за производство;
Оперира с MS Project;
Изготвя графици за планиране на дейности и ресурси;
Приема и входира текущи данни за напредъка при изпълнението на проекти и поръчки;
Изготвя справки и отчети на ежедневна и месечна база;
Изчислява икономическата ефективност на производствените процеси;
Взаимодейства ежедневно с техническите ръководители на обекти и отдели;
Комуникира пряко с ръководството на фирмата.

Вашият профил:

Завършено висше образование в областта на електротехниката;
Професионален опит от поне две години на подобна позиция;
Компютърна грамотност – задълбочено познаване и прилагане функциите на MS Project, безпроблемна работа с програмата;
Английски език;
Шофьор, категория В;
Изпълнява поставените задачи отговорно и прецизно, умее оптимално да разпределя текущите дейности, комуникативен и приветлив.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.
Дългосрочни трудови ангажименти.
Коректност в трудовите отношения.
Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК

Описание на работната позиция:

Извършва техническа поддръжка и ремонтни дейности на индустриални електронни устройства. Професионалните ангажименти включват още техническо обслужване, монтаж и пуск на електронни съоръжения на обекти на клиента.

Описание на търсения кандидат:

Завършено средно специално или висше техническо по специалности електроника или автоматика.
Опит при работа с електронни елементи е предимство при избора.
Шофьор, категория В.
Изпълнява поставените задачи отговорно и прецизно, умее оптимално да разпределя текущите дейности, комуникативен и приветлив.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания;
Дългосрочни трудови ангажименти;
Коректност в трудовите отношения;
Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

МОНТАЖНИК ЕЛ. ТАБЛА

Описание на работната позиция:

Асемблиране и опроводяване на електрически табла, панели и шкафове. Разбиране и работа с електрически схеми, работа с MS Office.

Месторабота: фирмен цех за производство на ел. табла, гр. Стара Загора.

Описание на търсения кандидат:

Завършено електро-техническо образование.

Опит на подобна работна позиция е предимство при избора.

Компютърна грамотност.

Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ

ЕЛEKТРОМОНТЬОР - ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ

Описание на работната позиция:

Работа в електрически уредби СрН и ВН, монтаж на ел. оборудване, изграждане на шинни връзки и спускови отклонения с АСО проводници, монтаж на апаратни клеми, монтаж на кабелни скари.

Работата се изпълнява на строителни обекти, в електро-монтажна бригада.

Описание на търсения кандидат:

Завършено електро-техническо образование.

Опит на подобна работна позиция е предимство.

Правоспособност за електродъгово заваряване е предимство.

Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.

Предоставената информация се ползва, във връзка с подбор на кандидати по обявената работна позиция.


КАНДИДАТСТВАЙ

ЕЛEKТРОМОНТЬОР - ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ

Описание на работната позиция:

Разбиране и работа с електрически схеми, монтаж на ел. оборудване, подсъединяване на силови и контролни кабели, изграждане и монтаж на кабелни лавици.

Работата се изпълнява на строителни обекти, в електро-монтажна бригада.

Описание на търсения кандидат:

Завършено електротехническо образование.

Опит на подобна работна позиция.

Предимство имат кандидатите, ползващи английски език.

Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

Работа в стабилна утвърдена компания.

Дългосрочни трудови ангажименти.

Коректност в трудовите отношения.

Възможност за надграждане на придобитите умения и професионална реализация.


КАНДИДАТСТВАЙ