Членство в ТПП Стара Загора

BTPP 2008

 

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е пряк член на Търговско-промишлената палата - Стара Загора.