КСБ № I - TV 012578


1KSB25.jpg

 

ЕЛ КОНТРОЛ е вписан строител в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА.