КСБ № II - TV 003324


IInew

 

ЕЛ КОНТРОЛ е вписан строител в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ВТОРА ГРУПА.