КСБ № IV - TV 006102

IVnew

 

ЕЛ КОНТРОЛ е вписан строител в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ЧЕТВЪРТА ГРУПА.