КСБ № V - TV 008733

Vnew

 

ЕЛ КОНТРОЛ е вписан строител в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЕТА ГРУПА.