ЕЛ КОНТРОЛ започна работа по реконструкция и модернизация на комплексна разпределителна уредба (КРУ) 6 kV в п/ст 209 на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

В рамките на възложения договор се разработва проект за подмяна на съществуващо, морално остаряло КРУ 6 kV с ново, окомплектовано с вакумни прекъсвачи. 

Проектът включва табло „Постоянен ток”, както и част вторична комутация – управление, сигнализация, защити, автоматика, мерене.

След одобрение на работния проект, ЕЛ КОНТРОЛ ще изпълни предвидените в него дейности по доставка, монтаж и пуск на електрическо оборудване. 
Възложени са също довършителни строително-монтажни дейности по подмяна на вътрешни подови настилки, прозорци, врати, както и укрепване на релсови пътища.