Електромонтаж на Насипообразувател/Изгребвач-част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток1

През месец октомври 2008 г. Ел Контрол подписа договор със Сандвик България ЕООД, представител на немската фирма Сандвик Майнинг енд Кънстракшън, главен изпълнител на системата за въглеподаване в ТЕЦ Марица изток 1.

Договорът включва изпълнение на електромонтажни работи по Насипвач/Изгребвач.