Допълнителен договор за рехабилитацията на цех въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

През април 2009 г. Ел Контрол сключи с Енел Марица Изток 3 АД допълнителен договор за демонтаж, проектиране, изграждане и пуск на електрическо и контролно измервателно оборудване в цех Въглеподаване на ТЕЦ Енел Марица изток 3.

Поръчката е част от програмата за рехабилитация на централата и включва доставка и монтаж на технически средства за изграждане на система за автоматично управление в цех Въглеподаване.