Да повишиш пулса на компанията и на времето

 Ел Контрол е сред водещите фирми на подстанции за високо напрежение в най-големите енергийни обекти.