10 Години ЕЛ КОНТРОЛ

 На 07.10.2009 г. отпразнувахме десетгодишнината на фирма ЕЛ КОНТРОЛ.

Гости на нашето тържество бяха кметът на гр. Стара Загора, проф. Светлин Танчев, областният управител г-н Йордан Николов, официални лица, колеги и основните ни бизнес партньори.

Получихме поздравления за работата на фирмата, както и пожелания за бъдещи успехи.

Здраве и ползотворна работа си пожелаваме и ние, и благодарим на всички наши клиенти, колеги и приятели за успехите, които постигаме заедно.