Презентация на Сименс: Демо-камиони с КИП & А техника и нисковолтова апаратура

На 26.04.2010 г. ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от SIEMENS.

Два демо-камиона, оборудвани с КИП & Анализираща техника и Нисковолтова апаратура бяха отворени за посещение в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара Загора.

Като един от световните лидери в областта на индустриалната автоматизация, СИМЕНС се стреми винаги да бъде в близост до клиента.

Демонстрационните камиони “LOW VOLTAGE” и ”PROCESS INSTRUMENTATION AND ANALYTICS” ви предлагат прекрасна възможност да се запознаете с широкия спектър индустриални продукти в областта на Нисковолтовата комутационна апаратура, Контролно-измервателните прибори и Анализираща техника, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и сигурност – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.